Πειραματισμοί στο Εργαστήριο Βιολογίας Γυμνασίου

  • Mystery Box 
Μέσα από μια παιγνιώδη προσέγγιση οι μαθητές/τριες της Β τάξης Γυμνασίου ήρθαν σε επαφή με την επιστημονική μέθοδο. Παρατήρησαν, διατύπωσαν υποθέσεις, έλεγξαν και κατέληξαν σε συμπεράσματα με στόχο να εντοπίσουν τι κρύβεται μέσα στο μυστηριώδες «κουτί». Το Mystery Box αποτελεί μια προσέγγιση με την μεθοδολογία STEM, όπου οι μαθητές/τριες εργάζονται ως ερευνητές, ψάχνοντας να ανακαλύψουν την επιστημονική αλήθεια που προσομοιάζεται με το υλικό που βρίσκεται μέσα στο «κουτί». Στο τέλος συγκρίνουν τα συμπεράσματά τους, «δημοσιεύοντας» την εργασία τους στον πίνακα της τάξης. Άραγε καταλήξαμε όλοι στο ίδιο συμπέρασμα ή πρέπει να πειραματιστούμε περισσότερο;
  • Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων 
Μαθητές/τριες της Α τάξης Γυμνασίου ετοίμασαν νωπά παρασκευάσματα από φύλλα δέντρων και χρησιμοποίησαν το μικροσκόπιο για την παρατήρηση φυτικών κυττάρων.
  • Υπολογισμός ρυθμού φωτοσύνθεσης 
Με απλά υλικά οι μαθητές/τριες της Α τάξης Γυμνασίου εκτέλεσαν πειράματα με φρέσκα φύλλα από σπανάκι με σκοπό τον υπολογισμό του ρυθμού φωτοσύνθεσης.
  • Εξωσκελετός 
Στο πλαίσιο της ενότητας «στήριξη και κίνηση στους ζωικούς οργανισμούς» και με αφορμή το φαινόμενο της έκδυσης των εντόμων οι μαθητές/τριες της Β τάξης Γυμνασίου παρατήρησαν και μελέτησαν εκδύματα από διάφορα έντομα.