Περιβαλλοντική Επιθεώρηση!

Στο πλαίσιο των δράσεων της περιβαλλοντικής ομάδας του Γυμνασίου συγκροτήθηκε περιβαλλοντική επιτροπή, η οποία πραγματοποίησε μια αρχική διερεύνηση των οικολογικών θεμάτων που απασχολούν την σχολική κοινότητα. Τα μέλη της επιτροπής δημιούργησαν ένα περιβαλλοντικό ερωτηματολόγιο δράσης (λίστα ελέγχου) και πραγματοποίησαν αντίστοιχη έρευνα στο σχολικό περιβάλλον.

Ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέργειας, οικολογική συνείδηση, ατμοσφαιρική ρύπανση, βιοποικιλότητα, κλιματική αλλαγή, αλόγιστη χρήση νερού κ.α. συζητήθηκαν και διερευνήθηκαν πιθανοί τρόποι παρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον. Στο τέλος οι μαθητές/τριες διατύπωσαν ένα σχέδιο δράσης που αφορά την σχολική μας αυλή.