ΠΟΛΛΟΙ – ΤΡΟΠΟΙ – ΚΟΤΗΤΑ… ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ

Έχουμε σκεφτεί, άραγε, με πόσους τρόπους μπορούμε να μεταδώσουμε μια πληροφορία; Οι μαθήτριες και οι μαθητές του πρώτου τμήματος της Α΄ Γυμνασίου των «Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη» αναζήτησαν, εντόπισαν και προσέγγισαν τη μάθηση με βιωματικό και δημιουργικό τρόπο. Στο πλαίσιο, του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και με αφορμή τους τρόπους επικοινωνίας των ανθρώπων, παρουσίασαν στην σχολική τάξη πολυτροπικά κείμενα.

Πολυτροπικά είναι τα κείμενα που χρησιμοποιούν συνδυασμό σημειωτικών τρόπων, προκειμένου να μεταδώσουν ένα μήνυμα ή μια πληροφορία. Οι τρόποι που μπορούν να συνδυάζονται είναι: ο γραπτός και ο προφορικός λόγος, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, τα σχεδιαγράμματα, οι ήχοι κ.α.

Αναφορικά με τη μορφή τους, τα πολυτροπικά κείμενα είναι μη συνεχή κείμενα, αφού πρόκειται για εικόνες, σχηματικές απεικονίσεις, χάρτες κ.α., τα οποία είτε πλαισιώνουν ένα γραπτό κείμενο είτε από μόνα τους συνιστούν ένα κειμενικό περιβάλλον πρόσφορο για αναζήτηση πληροφοριών και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Τέλος, δημιούργησαν κολλάζ, με τον ευφάνταστο τίτλο «ΠΟΛΛΟΙ – ΤΡΟΠΟΙ – ΚΟΤΗΤΑ»!