Στα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία.

Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους, πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο.

Η Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη ισχύει για τις υπηρεσίες που παρέχουμε προς τους μαθητές μας, για την επικοινωνία προς κάθε ενδιαφερόμενο, για τον διαδικτυακό τόπο www.kotronis.edu.gr και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πολιτική των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.