Πρόγραμμα Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus για την πολιτιστική κληρονομιά των Ευρωπαίων γειτόνων μας έχει ήδη ξεκινήσει και οι μαθητές των διαφόρων σχολείων που συμμετέχουν κλήθηκαν να εργαστούν πάνω στη δημιουργία λογότυπου.
Το λογότυπο της κάθε χώρας θα έπρεπε να αποτυπώσει στοιχεία της πόλης, του σχολείου, αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Οι μαθητές της Στ τάξης του Δημοτικού σχολείου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου συνεργάστηκαν και με την πολύτιμη βοήθεια της καθηγήτριας των εικαστικών, κυρίας Πολυχρόνου, αποτύπωσαν σε λογότυπο τις ιδέες τους.
Στη συνέχεια η Γαλλία ως διοργανώτρια χώρα συγκέντρωσε τα διάφορα λογότυπα των χωρών και έφτιαξε μια πολυπολιτισμική κυψέλη ως τελικό λογότυπο του προγράμματος “Partons à la découverte du patrimoine de nos voisins européens.”