Πρόγραμμα Συμβουλευτικής για τις υγιείς εφηβικές σχέσεις

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου  διεξήχθη συνάντηση – ενημέρωση στο πλαίσιο της  σχολικής συμβουλευτικής με την ψυχολόγο του Σχολείου μας, κα. Καικιλία Κατσιβαρδά , την οποία παρακολούθησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου και Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων. Η δράση εντάσσεται στο γενικότερο παιδαγωγικό σχεδιασμό για την βελτίωση των αμοιβαίων σχέσεων και της συνεργασίας στο μαθητικό περιβάλλον.

Αφορμή αποτέλεσε η σταδιακή αποξένωση των παιδιών, γεγονός  που παρατηρήθηκε εντονότερα τα δύο τελευταία χρόνια- και ιδιαίτερα  στο σχολικό περιβάλλον – λόγω της πανδημίας και της συνακόλουθης και παρατεταμένης επαφής τους  με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Στόχος της συνάντησης ήταν η ανάδειξη της σημασίας των υγιών σχέσεων. Αρχικά, ζητήθηκε απ’ τα παιδιά ένας πρώτος ορισμός της έννοιας της «σχέσης», που με την καθοδήγηση της ψυχολόγου τεκμηριώθηκε επιστημονικά. Έπειτα, έγινε συζήτηση για τα τέσσερα κριτήρια, που ορίζουν την υγιή και ολοκληρωμένη σχέση, δηλαδή, τη γνησιότητα, την άνευ όρων αποδοχή, τη συμφωνία με τον εαυτό μας και την ενσυναίσθηση.

Η συζήτηση αυτή ενθουσίασε και προβλημάτισε δημιουργικά τους μαθητές, οι οποίοι με την γνώση αυτή θα βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.