Πρώτη διεθνική συνάντηση

Από τις 14 έως τις 16 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι η πρώτη διεθνική συνάντηση για το πρόγραμμα Erasmus + «Μαζί σχεδιάζουμε το μέλλον». Στο πρόγραμμα συμμετέχουν παιδαγωγικές ομάδες από την Ισπανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης κάθε εταίρος παρουσίασε τον εαυτό του και το σχολείο του. Επίσης παρουσιάστηκε το έργο – στόχοι, θέματα και δραστηριότητες και καθορίστηκε το ημερολόγιο εκπαίδευσης και συναντήσεων.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για τη Λιθουανία, στο τέλος του Νοεμβρίου 2021.