Προβλήματα μαθηματικών.

Αυτά τα μαθηματικά προβλήματα χρειάζονται δραστικά μέτρα!

Στην Β Δημοτικού ανοίξαμε λοιπόν ένα μανάβικο!

Μανάβηδες, πελάτες, λογιστές, αφηγητές, τα πρόσωπα στο πρόβλημα άλλαζαν όπως και οι ρόλοι!

Όλοι συνέβαλαν στην δραματοποίηση και κατανόηση ενός σύνθετου προβλήματος!

Οι βιωματικές δραστηριότητες αναπτύσσουν την λογικομαθηματική σκέψη αφού στην ουσία βοηθούν τα παιδιά να ταυτίσουν τα μαθηματικά με την καθημερινή ζωή!