Δηλώστε το ενδιαφέρον σας τηλεφωνικά στις γραμματείες του σχολείου μας στο +30 26340 21607 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα παρακάτω:

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

Η κατοχύρωση της θέσης του μαθητή εξασφαλίζεται με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης εγγραφής στη Γραμματεία του Σχολείου και η εγγραφή ολοκληρώνεται με την εξόφληση των διδάκτρων ή την καταβολή του ποσού προκαταβολής του τρέχοντος σχολικού έτους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη φοίτηση στο σχολείο μας αποτελεί η τακτοποίηση των οικονομικών οφειλών προηγούμενων ετών.