Αγγλόφωνα μαθήματα σε συνεργασία με την Pearson

Το iProgress αποτελεί το Βρετανικό πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο σε μαθητές εκτός Βρετανίας (UK Curriculum for International).
Τα μαθήματα γίνονται στα αγγλικά, στο επίπεδο που επιτρέπει κάθε φορά η τάξη που βρίσκονται οι μαθητές/τριες.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από 11 μέχρι 16 ετών. (iLowerSecondary, ages 11-14 & InternationalGCSE, ages 14-16)

Με τα μαθήματα που προσφέρονται οι μαθητές προετοιμάζονται και εξοικειώνονται με το παραπάνω πρόγραμμα σπουδών, κάτι που θα τους βοηθήσει να εξασφαλίσουν τις πιστοποιήσεις IGCSE και θα ενισχύσουν την υποψηφιότητα τους για την εισαγωγή τους σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια.

Οι ενότητες ξεκινούν να  παρέχονται στους/στις μαθητές/τριες των τάξεων Γ΄, Δ΄ (iPrimary), Ε΄& Στ΄δημοτικού και Α΄, Β΄ & Γ΄ γυμνασίου (iLowerSecondary).

Στις τάξεις Γ΄ γυμνασίου & Α΄ λυκείου παρέχεται το International GCSE.

Το Διεθνές Γενικό Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (International General Certificate of Secondary Education – International GCSE) είναι αντίστοιχο με τις απολυτήριες εξετάσεις του γυμνασίου.

Σε όλες τις τάξεις θα παρέχεται η ενότητα Global Citizenship

Μέσω αυτής της θεματικής ενότητας οι μαθητές/τριες θα εμπεδώσουν την έννοια του παγκόσμιου πολίτη,  των δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων του.
Παράλληλα θα εξοικειώθουν με έννοιες και θέματα που θα τους είναι χρήσιμα ως πολίτες του κόσμου.

Οι υπόλοιπες ενότητες αφορούν:

  1. στην Επιστήμη των Υπολογιστών (Computing & ICT)
  2. στις Φυσικές επιστήμες (science)
  3. στα εξειδικευμένα Αγγλικά (English international)


Και οι τρεις ενότητες θα βοηθήσουν ώστε οι μαθητές/τριες να κατακτήσουν ουσιαστικά και σε βάθος έννοιες και ορισμούς που θα τους είναι χρήσιμες, όποια κατεύθυνση και να επιλέξουν.

Στα επόμενα χρόνια, επιθυμία μας είναι να ξεκινήσει και το International A Level, μέσω του οποίου θα εξασφαλίζουν την εισαγωγή τους στα κορυφαία αγγλόφωνα πανεπιστήμια (ages 16-18).

Το International Advanced Level (IAL) είναι αντίστοιχο με τις πανελλαδικές εξετάσεις και πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 75 χώρες.

 Οι μαθητές που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα IALevel θα μπορούν να γίνουν δεκτοί από πανεπιστήμια διεθνούς κύρους όπως: The University of Oxford, The University of Cambridge, The London School of Economics, Oueen Mary College, Birmingham University, University of Bath, King’s College, Bristol University Yale University, New York University,  University of California, Berkeley (USA) Universität Bern, Universität Freiburg, Université de Genève Université de Lausanne (Ελβετία), Delft University of Technology, Erasmus University Rotterdam ,  HZ University of Applied Sciences  (Ολλανδία) Cologne Business School, Frankfurt School of Finance & Management (Γερμανία) (πατήστε εδώ για περισσότερα πανεπιστήμια)