Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός- 1η συνάντηση

Κατά τη διάρκεια της μαθητικής τους πορείας, οι μαθητές καλούνται να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους . Σε μια προσπάθεια προσέγγισης αυτής της διαδικασίας, την Παρασκευή 15/10/2021  στο πλαίσιο του μαθήματος του Σ.Ε.Π. (Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός) οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης Λυκείου του σχολείου μας πραγματοποίησαν την πρώτη διαδικτυακή τους συνέντευξη με επαγγελματίες. Σκοπός των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη είναι η υποβοήθηση των εκπαιδευόμενων να επιλέξουν, σε διάφορες φάσεις της σχολικής τους διαδρομής, την κατεύθυνση των σπουδών που θα ακολουθήσουν. Ευχαριστούμε θερμά τον Ευάγγελο Καρανικόλα, δημοσιογράφο και διευθυντή της εφημερίδας “Εμπρός”,  για τις πολύτιμες πληροφορίες που μοιράστηκε με τους μαθητές. Μίλησε για τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος του δημοσιογράφου, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ,μοιράστηκε μαζί τους το μυστικό της επιτυχίας και δεν παρέλειψε να παροτρύνει τους μαθητές να διαβάζουν διαρκώς προς ενημέρωση και έρευνα. Για πρώτη φορά οι μαθητές μας έγιναν οι ίδιοι δημοσιογράφοι και πήραν την πρώτη τους συνέντευξη.