Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός: 5η Συνάντηση

Στην καθιερώμενη συνάντηση των μαθητών μας με επαγγελματίες στο πλαίσιο του μαθήματος του Σ.Ε.Π. διεισδύσαμε στο χώρο του Πολυτεχνείου. Κάνοντας την αρχή με το τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών είχαμε την τιμή να έχουμε μια διαδικτυακή συνάντηση με τον καθηγητή του τμήματος κ. Μούρτζη Δημήτρη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και τον στενό συνεργάτη του, Επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Σταυρόπουλο Παναγιώτη. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να θέσουν τους προβληματισμούς τους στον κ. καθηγητή, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στα συστήματα παραγωγής και αυτοματισμού τόνισε ότι υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις στην εκπαίδευση. Εμείς οφείλουμε να τις καλωσορίζουμε, οφείλουμε να μαθαίνουμε να τις αντιμετωπίζουμε – μέσα από την επιστήμη και την έρευνα.