Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός: 6η Συνάντηση

Τελευταία καλεσμένη μας για το 2021 ήταν η κα Αλεξοπούλου Παναγιώτα, απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου.

Η κα Αλεξοπούλου μίλησε για τη σχολή στην οποία φοίτησε, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει την απαραίτητη κατάρτιση και να προετοιμάσει κατάλληλα τους μελλοντικούς Μηχανικούς εφοδιάζοντάς τους με εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες, και εμπειρίες ώστε να αποτελέσουν τα εξειδικευμένα και υψηλού επιπέδου αυριανά στελέχη που θα υπηρετήσουν την επιστήμη και τη βιομηχανία. Οι φοιτητές του τμήματος αποκομίζουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση στις γνωστικές περιοχές που θεραπεύει το τμήμα, αναπτύσσουν δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας καθώς και ομαδικής συνεργασίας. Τόνισε επίσης ότι πρόκειται για ένα επάγγελμα περιζήτητο και η πιθανότητα κορεσμού των επαγγελματιών και δη, η ανεργία είναι κάτι που δεν αφορά την Ελλάδα, τουλάχιστον για τα επόμενα 100 χρόνια.