Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σήμερα στο μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού αναλύσαμε το επάγγελμα του Οικονομολόγου.
Μιλήσαμε για τις διαφορές μεταξύ των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Συζητήσαμε και για τους λόγους για τους οποίους κάποιος μπορεί να επιλέξει τα τμήματα Τουριστικών Σπουδών και το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
Γνωρίσαμε και το επάγγελμα του διαφημιστή, όπως και το κατά πόσο ο κορωνοϊός επηρεάζει τους αναπτυξιακούς ρυθμούς και ποια προβλέπεται να είναι η επίδρασή του και στο μέλλον. Μέσα από εποικοδομητικές συζητήσεις, οι μαθητές του Λυκείου κατάλαβαν αρκετές από τις επιλογές που έχουν και άλλοι ενθουσιάστηκαν ενώ άλλοι τις απέρριψαν! Αυτός είναι και ο στόχος μας άλλωστε: πρώτα να γνωρίζουμε κι έπειτα να απορρίπτουμε! Ποτέ το αντίθετο!