Σκυταλοδρομίες Ανάγνωσης

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η διαμόρφωση της αναγνωστικής συμπεριφοράς  είναι καθοριστική στις μικρότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, οι  μαθητές της Α΄ Δημοτικού ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Α’ μέρος του προγράμματος «Σκυταλοδρομίες Ανάγνωσης». Το πρόγραμμα έδωσε στους μαθητές τα κίνητρα και την ευκαιρία για τη συστηματική ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων. Καταφέραμε η ανάγνωση των εξωσχολικών βιβλίων να πραγματοποιηθεί αβίαστα και όχι με πίεση, αλλά ως παιχνίδι ανάμεσα στα μέλη της σχολικής τάξης. Οι μαθητές περίμεναν ανυπόμονα την επιστροφή κάθε βιβλίου από τον προηγούμενο συμμαθητή τους, για να το δανειστούν με τη σειρά τους. Με τον νέο χρόνο, οι μαθητές της Α’ τάξης επιστρέφουν δριμύτεροι στις σκυταλοδρομίες ανάγνωσης!