Συνέντευξη Διευθύντριας Γυμνασίου

Η φροντίδα για ένα Σχολείο στο οποίο τα παιδιά «ζουν» την ημέρα τους με «αγάπη» και ταυτόχρονα «μαθαίνουν» να ανοίγουν το βλέμμα τους και το μυαλό τους στον κόσμο, συνιστά το κατεξοχήν μέλημά της καθημερινής μας διδακτικής πρακτικής, η καθημερινή μας πρόκληση.

Διαβάστε όλη την συνέντευξη εδώ.