Συνεργασία των Εκπαιδευτηρίων με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Με μεγάλη ικανοποίηση και χαμόγελα σχηματισμένα στα πρόσωπα των μαθητών ολοκληρώθηκε η παρέμβαση που εφαρμόστηκε στην Ε’ δημοτικού των εκπαιδευτηρίων μας στο πλαίσιο διδακτορικής έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για το μάθημα της Γλώσσας. Ειδικότερα, επιλέχθηκε η ενότητα «Κατασκευές» ώστε να διδαχθεί με καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας που παροτρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν πιο ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία επιστρατεύοντας ο καθένας τα δικά του ταλέντα με σκοπό την καλύτερη εμπέδωση της διδακτέας ύλης. Η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση όπως και η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση των δραστηριοτήτων ενίσχυσαν τους γνωστικούς μηχανισμούς, την κριτική σκέψη, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση των μαθητών με αποτέλεσμα να ανταποκριθούν με ιδιαίτερο ζήλο και επιτυχία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Συνέπεια αυτού ήταν η μέγιστη μαθησιακή απόδοση και η δημιουργία υψηλής ποιότητας προσδοκιών και στόχων από τους ίδιους τους τους εαυτούς! Για τη διεξαγωγή της έρευνας συνεργάστηκαν η Παπασπύρου Γεωργία, διδακτορική φοιτήτρια στο ΤΕπΕΚΕ Πάτρας και η Αρτεμίδη Αγγελική, δασκάλα της Ε’ δημοτικού των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη. Τέλος, ευχαριστούμε τη δασκάλα, κα Κατσαντώνη Ελεάννα για την πολύτιμη βοήθειά της!