Τα δικαιώματα των παιδιών

Η εβδομάδα αυτή στο νηπιαγωγείο μας ήταν αφιερωμένη στα δικαιώματα των παιδιών.

Το θέμα αυτό είχε σκοπό να βοηθήσει τους μικρούς μαθητές να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους, καθώς και τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι  αξίζουν ίση αντιμετώπιση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενημέρωσή τους  για την ισότητα που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Μέσα από δραστηριότητες, παιχνίδια και μια συγκινητική ιστορία για το Χαμόγελο του Παιδιού, τα παιδιά αντιλήφθηκαν την αξία της διαφορετικότητας και της αμοιβαίας σεβαστής μεταχείρισης.