“Τα όρια της γλώσσας μου καθορίζουν τα όρια του κόσμου μου, Ludwig Josef Johann Wittgenstein”

    Είναι αυταπόδεικτο ότι η κάθε ανθρώπινη γλώσσα, δεν είναι, ούτε πρέπει να θεωρείται, απλά ένα όργανο ή εργαλείο επικοινωνίας. Η γλώσσα είναι αξία και αποτελεί τον καίριο παράγοντα νόησης, δράσης, κοινωνικών σχέσεων και πολιτισμού. Ο μεγαλύτερος εν ζωή Αμερικανός γλωσσολόγος και διανοητής, Noam Chomski, γράφει, μεταξύ άλλων, ότι «υπάρχουν πολλοί λόγοι που η γλώσσα ήταν και θα συνεχίσει να είναι ιδιαίτερα σημαντική στη σπουδή της ανθρώπινης φύσης» ενώ ο Ελβετός γλωσσολόγος Ferdinand de Saussure, ο οποίος υπήρξε θεμελιωτής της σύγχρονης γλωσσολογίας, γράφει ότι «…χωρίς τη γλώσσα η σκέψη μας είναι σαν νεφέλωμα, όπου τίποτε δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια…», αλλά και πώς «…η νόηση και γλώσσα είναι σαν τις δυο όψεις ενός φύλλου χαρτιού: δεν υπάρχει η μία χωρίς την άλλη».

     Παράλληλα, η γλώσσα ενός λαού ή ενός ατόμου, μέσα από τις λέξεις και την όλη οργάνωση της δομής της, εκφράζει τα πολιτιστικά του στοιχεία, τη πνευματικότητά του και γενικά είναι η εθνική του ταυτότητα, που όταν όμως διαχέεται μέσω των πνευματικών δημιουργημάτων, τότε γίνεται οικουμενική… Το ίδιο είπε, άλλωστε, με διαφορετικά λόγια και ο αείμνηστος καθηγητής Χρίστος Τσολάκης (1995): «Οι γλώσσες είναι τα μπόγια των λαών. Ψηλώνουν με το ψήλωμα και συρρικνώνονται με τη συρρίκνωση των σκέψεων και των πολιτισμών των ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν οι πολιτισμοί και οι σκέψεις να προάγονται και οι γλώσσες να φθίνουν. Αυτό και το αντίστροφο του αποκλείονται. Στην τεχνολογία οι λαοί, στην τεχνολογία και οι γλώσσες, στην ποίηση οι λαοί, στην ποίηση και οι γλώσσες».

     Γίνεται, λοιπόν σαφές, ότι η γλώσσα είναι μια από τις μεγάλες κατακτήσεις του ανθρώπινου πολιτισμού, αφού χάρη σε αυτήν ο άνθρωπος ανέπτυξε το λόγο και η σωστή γλωσσική καλλιέργεια ενός λαού στο εκπαιδευτικό του σύστημα εγγυάται την παιδεία του και την ίδια του τη ταυτότητα!

—————-

    Οι μαθητές της Α’ και Γ’ τάξης του Γυμνασίου των «Εκπαιδευτηρίων» υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του φιλολογικού τμήματος τίμησαν την ημέρα των Ευρωπαϊκών Γλωσσών, που εορτάζεται κάθε έτος στις 26 Σεπτεμβρίου, οργανώνοντας ομαδοσυνεργατικές εργασίες και αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα και τα ηλεκτρονικά εργαλεία.

 Ειδικότερα, το πρώτο τμήμα της Α΄ Γυμνασίου, με αφορμή το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και την αξία – συμβολή της στη δημιουργία των γλωσσών γενικά, δημιούργησε έναν ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων (padlet), μεταφράζοντας αποσπάσματα του λόγου του Ξενοφώντα Ζολώτα, που εκφώνησε κατά τη συνεδρίαση του ΔΝΤ. στην Ουάσιγκτον.

 Στη συνέχεια, οι μαθητές της Γ΄ τάξης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας και σε συνεργασία με το γαλλικό τμήμα των «Εκπαιδευτηρίων», ορμώμενοι από τη θεματική ενότητα της Γαλλικής Επανάστασης και τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, μετέφρασαν κάποια από τα άρθρα, αναφέρθηκαν στην επίδραση του Γαλλικού Διαφωτισμού, στη διαμόρφωση των συνταγμάτων, μίλησαν για τη γαλλική γλώσσα και δημιούργησαν συννεφόλεξα (τεχνικό μέσο) με λέξεις από τη Διακήρυξη.

   Τέλος, οι μαθητές της Γ΄ τάξης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλωσσικής Διδασκαλίας, συνεργάστηκαν διαδικτυακά και δημιούργησαν έναν άλλο ψηφιακό πίνακα  ανακοινώσεων (padlet) με σκοπό, αφενός την ανάδειξη της Ελληνικής Γλώσσας ως φορέα και δημιουργό πρωταρχικών αξιών του ανθρώπινου πολιτισμού, και αφετέρου την ανάδειξη διεθνών κωδίκων επικοινωνίας, «γλωσσών», με υπερτοπική και πανανθρώπινη εμβέλεια, όπως είναι η μουσική  και τα μνημεία! Και όλα αυτά με όχημα… τη γλώσσα!

Made with Padlet