Τα πλοία της φαντασίας μας

Κι αν τα καράβια μας έμειναν αταξίδευτα,
υπάρχουν πάντα οι θάλασσες της καρδιάς για να αρμενίζουν!
Η φαντασία και η δημιουργικότητα των μαθητών της Α’ Δημοτικού αποδεικνύουν πως δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να μας σταματήσει από το να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε! Ο στόλος μας είναι έτοιμος!