Τα συναισθήματα πάνε Νηπιαγωγείο…

😳😮😨”Αναγνώριση Συναισθημάτων”😀😏😥

Τα συναισθήματα είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο κομμάτι της ζωής μας. Έτσι, αυτήν την εβδομάδα, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου δούλεψαν με αυτά.

✔️•Αναγνώρισαν τα συναισθήματά τους μέσα από παιχνίδι.

✔️•Διαχώρισαν τα αρνητικά από τα θετικά.

✔️•Κατανόησαν τα συναισθήματα των φίλων τους.

✔️•Έμαθαν πως ο καθένας διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο το συναίσθημά του.