Τελευταία συνάντηση εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα Erasmus “Μαζί σχεδιάζουμε το Μέλλον”

Την περασμένη εβδομάδα, εκπαιδευτικοί των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη βρέθηκαν στη Βουλγαρία για την ολοκλήρωση του προγράμματος Erasmus: “Μαζί σχεδιάζουμε το Μέλλον”. Η συγκεκριμένη συνάντηση είχε ως θέμα τη μάθηση μέσω της τέχνης και τη χρήση της τέχνης ως θεραπευτική μέθοδο, στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος.

Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το σχολείο Bratya Miladinovi μαζί με τις αποστολές από τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και την Ισπανία, αλλά και τη διεύθυνση εκπαίδευσης του Sliven. Μέσα από σεμινάρια, μαθήματα και συζητήσεις, προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους για να εντάξουμε την τέχνη ως θεραπεία μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Φυσικά, δεν έλειψαν και οι επισκέψεις σε σημαντικά μνημεία κι αξιοθέατα της περιοχής.

Το πρόγραμμα Erasmus δίνει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς να καταρτιστούν και να προσπαθήσουν να εντάξουν στο μάθημά τους καινοτόμες πρακτικές για τη σύγχρονη εκπαίδευση.

Η συγκεκριμένη συνάντηση ολοκληρώνει τον κύκλο εργασιών για αυτό το πρόγραμμα Erasmus.