Τι κάνει ένας σεισμολόγος?

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄τάξης Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων μας στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα Φροντίζω το περιβάλλον – Φυσικές Καταστροφές, έγιναν για λίγο σεισμολόγοι.

Σε συνδιδασκαλία με το μάθημα της Γεωγραφίας εξοικειώθηκαν στις έννοιες του σεισμού, των σεισμικών κυμάτων, στο επίκεντρο και στο μέγεθος ενός σεισμού. Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σεισμικού μεγέθους σε κλίμακα Ρίχτερ και τρία διαφορετικά σεισμογραφήματα ενός σεισμού, εργάστηκαν σε ομάδες και ακολουθώντας τα επιστημονικά βήματα που ακολουθούν και οι σεισμολόγοι, εντόπισαν το επίκεντρο και το μέγεθος του σεισμού.