Τιμώντας τους Τρεις Μεγάλους Φωστήρες της εκκλησίας και της παιδείας…

Εν όψει της εορτής των Τριών Ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου, οι μαθητές του Δημοτικού  μέσα από θρησκευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που έλαβαν χώρα σε κάθε τάξη, σχετικά με το κοινωνικό και παιδαγωγικό έργο των Μεγάλων Πατέρων αντιλήφθησαν τη μέγιστη προσφορά των  Οικουμενικών αυτών Δασκάλων τόσο στην ανάπτυξη της χριστιανικής διδασκαλίας όσο και στην ανάπτυξη των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων. Τιμώντας λοιπόν τη μνήμη των τριών  αυτών  ξεχωριστών προσωπικοτήτων, οι μαθητές τίμησαν ταυτόχρονα τον ίδιο τον πολιτισμό και τα επιτεύγματά αυτού, που οι τρεις Μέγιστοι Φωστήρες καλλιέργησαν και γι΄ αυτό εν τέλει καθιερώθηκαν προστάτες τους.