Το αφτί: Τα δομικά στοιχεία και η λειτουργία τους.

Σήμερα οι μαθητές της Ε’ τάξης του Δημοτικού των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη είχαν τη χαρά να παρακολουθήσουν διαδικτυακά την παρουσίαση του ωτορινολαρυγγολόγου κ. Κραββαρίτη Θεόδωρου για τα δομικά στοιχεία του αφτιού και τη λειτουργία τους. Μέσω της παρουσίασης και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν, οι μαθητές μας αποκόμισαν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο εξερχόμενος ήχος μιας ηχητικής πηγής φτάνει στο αφτί, κωδικοποιείται και αναγνωρίζεται από τον εγκέφαλο. Επιπροσθέτως, έμαθαν για τα προβλήματα ακοής, την αντιμετώπισή τους και τη χρήση εργονομικών εργαλείων προς διευκόλυνση των βαρήκοων-κωφών. Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Κραββαρίτη Θεόδωρο για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και την παρουσίαση αυτή!