«Το ανθρώπινο σώμα και οι πέντε αισθήσεις»

Την εβδομάδα αυτή οι μικροί μας φίλοι στο Νηπιαγωγείο επεξεργάστηκαν το θέμα που αφορά το ανθρώπινο σώμα και τις πέντε αισθήσεις.

Συγκεκριμένα, μέσα από πλούσιο εποπτικό υλικό, όμορφες κατασκευές, διάφορα κολάζ και διασκεδαστικά παιχνίδια, αναγνώρισαν και διέκριναν τα μέλη του σώματος, όπως είναι το χέρι, το πόδι, τα δάχτυλα το κεφάλι κτλ., αλλά και τα ζωτικά μας όργανα, όπως είναι ο εγκέφαλος, η καρδιά κτλ..

Επίσης, συζήτησαν για τη λειτουργία των μελών και των ζωτικών οργάνων καθώς και τη σημασία τους για την ανθρώπινη ζωή. Ακόμη, αναφέρθηκαν στις πέντε αισθήσεις και στη σπουδαιότητά τους για τον άνθρωπο.

Στη συνέχεια, κατάφεραν και διέκριναν μέσα από το παιχνίδι, ήχους, γεύσεις, μυρωδιές και εικόνες από το περιβάλλον.

Τέλος, κατανόησαν την αξία της φροντίδας και της υγιεινής του σώματος!!!