Το καπέλο… περπατά-ει!!!

Οι μαθητές της Α’ δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων μας είχαν την ευκαιρία να πραγματευτούν το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος στη Γλώσσα “Το καπέλο περπατάει” με διασκεδαστικό και συνάμα παραγωγικό τρόπο! Πώς;

Φόρεσαν τα καπέλα τους, επέλεξαν ένα ρήμα, το οποίο έκρυβε μια ενέργεια και δε γνώριζε κανείς από τους υπόλοιπους μαθητές, κι έπειτα το παρουσίαζαν μέσω της παντομίμας, μόλις ακουγόταν από το κοινό η φράση “Τι κάνει το καπέλο;”. Στη συνέχεια, κατέγραφαν τις προτάσεις τους σε μια λίστα, προσέχοντας σαφώς την ορθογραφία στο τέλος του ρήματος!

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές προσπάθησαν να προσεγγίσουν με βιωματικό, παιγνιώδη τρόπο την έννοια του ρήματος και να το συνδέσουν ομαλά με την ενέργεια, πως κάποιος κάνει κάτι, ώστε να μην μπερδεύουν τις καταλήξεις του ρήματος (-ει) με αυτές των ουδέτερων ουσιαστικών (-ι) !

Εσάς τι κάνει το δικό σας καπέλο;