Του Καιρού τα Μυστικά…

Την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023, οι μαθήτριες και οι μαθητές της Δ’ τάξης του σχολείου μας επισκέφθηκαν τον χώρο του εργοστασίου «Τιτάν» στο Δρέπανο Αχαΐας, προκειμένου να περιηγηθούν στη διαδραστική, εκπαιδευτική έκθεση μετεωρολογίας που φιλοξενείται εκεί σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Χωρισμένη σε τρεις θεματικές ενότητες, η έκθεση αποκάλυψε στα παιδιά τα μυστικά του καιρού μέσω ενός συνδυασμού βίντεο, προσομοιώσεων, πειραμάτων και διαδραστικών εφαρμογών.

Η πρώτη ενότητα, με τίτλο «Η εξέλιξη της μετεωρολογίας», αφορούσε στην εξέλιξη της εν λόγω επιστήμης από την εποχή του Αριστοτέλη – ο οποίος πρώτος παρατήρησε και κατέγραψε τα φαινόμενά της – έως τις μεθόδους και τα όργανα που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Στη δεύτερη ενότητα, που φέρει τον τίτλο «Ερμηνεία Μετεωρολογικών Φαινομένων», οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη δημιουργία και την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, καθώς και τους τρόπους προστασίας από αυτά.

Τέλος, στην τρίτη ενότητα με τίτλο «Κλίμα, Εποχές και Κλιματική Αλλαγή», εξηγήθηκε στους μαθητές και τις μαθήτριές μας η εναλλαγή των εποχών, καθώς και του κλίματος της γης.

Ευχαριστούμε πολύ τους υπεύθυνους της έκθεσης για την ξενάγηση και την όμορφη φιλοξενία που μας παρείχαν!