Βάζουμε «Τέρμα» στη βία και δίνουμε «Πάσα» στον αλληλοσεβασμό

Δυστυχώς, το φαινόμενο της βίας στον αθλητισμό και πιο συγκεκριμένα στα γήπεδα, παρουσιάζει αυξανόμενες διαστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια. Η ενεργός συμμετοχή και η συνεργασία όλων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων στο φαινόμενο της βίας και του εκφοβισμού αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη  όντας εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις, οργάνωσαν  και ανέπτυξαν παιδαγωγικές δράσεις ευαισθητοποίησης όπως βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές ταινιών μικρού μήκους και  εικαστικά εργαστήρια εντός της σχολικής τάξης με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα βίας και εκφοβισμού. Αναμφίβολα, η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την πρόληψη της βίας οφείλει να αποτελεί  κύριο μέλημα ενός σύγχρονου σχολείου!