Βιωματική δράση STEM στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος

Το νερό καλύπτει το 70% της επιφάνειας της Γης. Αλλά μόνο το 1% των μορφών του είναι πόσιμο. Παράλληλα αποτελεί τον πιο διαδεδομένο διαλύτη. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες συνεχώς επηρεάζουν την ποιότητα του νερού και την ποσότητα του πόσιμου, καθαρού νερού. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι επεξεργασίας του νερού ανάλογα με την επιθυμητή χρήση του. Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος με τίτλο «Μέσα σε μία σταγόνα νερό!» οι μαθητές/μαθήτριες της Β Γυμνασίου των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη κλήθηκαν να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να δοκιμάσουν το δικό τους «φίλτρο» νερού, χρησιμοποιώντας απλά υλικά και την φαντασία τους. Τα «φίλτρα» δοκιμάστηκαν με τεχνητά βρώμικο νερό και τα αποτελέσματα εξέπληξαν τους μαθητές/μαθήτριες, συνειδητοποιώντας την ανάγκη για την επεξεργασία τόσο του προς πόση νερού όσο και των λυμάτων πριν την απόθεσή τους στους τελικούς αποδέκτες.