Βιωματική μάθηση: Ένα βήμα πάνω…Ένα βήμα κάτω!

Στα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη βασικό μέλημά μας είναι να αντιληφθούν οι μαθητές μας πως η γνώση δεν είναι στείρα αποστήθιση της θεωρίας των βιβλίων αλλά πως ουσιαστικά αποτελεί μια πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητά τους! Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν στους μαθητές της Ε’ δημοτικού για την εκμάθηση των αρνητικών αριθμών! Οι μαθητές μέσω της διερευνητικής μάθησης γνώρισαν τους αρνητικούς αριθμούς και ανακάλυψαν πως τελικά δεν τους ήταν και τόσο άγνωστοι δεδομένου ότι τους έχουν συναντήσει ήδη, είτε μετρώντας τη θερμοκρασία είτε μπαίνοντας σε ένα…ασανσέρ!!! Έτσι, όλα μας φάνηκαν πιο εύκολα και για ακόμα μια φορά αποδείχτηκε πως η μαθητοκεντρική προσέγγιση διδασκαλίας έχει πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές!