Βιωματικό εργαστήριο με την ψυχολόγο κ. Κατσιβαρδά

Ο Σεπτέμβρης σηματοδοτεί την αρχή της σχολικής χρονιάς και από την πρώτη ημέρα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας επέστρεψαν δυναμικά: Με τη συμβολή της κ. Κατσιβαρδά, ψυχολόγου των Εκπαιδευτηρίων, διεξήχθη βιωματικό εργαστήριο με θέμα: «Μελέτες Περίπτωσης: Εργασίες Διαχείρισης τάξης / κρίσεων.».
Οι εκπαιδευτικοί μας, μοιράστηκαν τις σκέψεις τους και τα βιώματα τους με την ψυχολόγο. Εκείνη, τους κατεύθυνε στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ορθή διαχείριση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στη τάξη. Έτσι, οι συμβουλές της, «οι πρώτες βοήθειες» όπως τις ονομάζει και η ατμόσφαιρα που μετέδωσε, θα συντελέσουν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και στην ανάπτυξη του επιδιωκόμενου ευνοϊκού κλίματος για την ψυχοσύνθεση των μαθητών.