Βόλτα και μάθημα στη φύση… παρέα με τη φωτογραφική μας μηχανή!

Στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβάλλοντος «Ερευνούμε το περιβάλλον», οι μαθητές της Α’ τάξης πραγματοποίησαν μία βόλτα στο ύπαιθρο. Κατά τη διάρκεια της βόλτας, οι μαθητές κλήθηκαν να αναζητήσουν συγκεκριμένα αντικείμενα τα οποία είχαν προηγουμένως καταγράψει σε  λίστα. Στη λίστα περιλαμβάνονταν διαφορετικά φύλλα, έντομα, πράγματα που δεν είχαν ξαναδεί και οτιδήποτε ενδιαφέρον τους κρατούσε σε εγρήγορση όσο περπατούσαν! Οι μαθητές κάθε φορά που εντόπιζαν κάποιο από τα αντικείμενα της λίστας, καλούνταν να το φωτογραφίσουν!  Το  γεγονός αυτό προϋπέθετε οι αισθήσεις τους να είναι σε επιφυλακή, με αποτέλεσμα  η επαφή τους με το περιβάλλον να είναι ακόμα πιο έντονη. Στο τέλος, η καταγραφή των ευρημάτων έκανε την εμπειρία ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Όταν οι μαθητές κοίταξαν όλα αυτά που βρήκαν, αισθάνθηκαν έκπληξη για όλα όσα υπάρχουν ακριβώς έξω από την πόρτα του σχολείου τους!