Βράβευση ευρωπαϊκού έργου eTwinning

Το ευρωπαϊκό έργο eTwinning με τον τίτλο “Building the new normal”, που υλοποίησαν οι μαθητές της Α και της Β Λυκείου κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023 βραβεύτηκε με την εθνική ετικέτα ποιότητας. Το έργο είχε ως θέμα την αειφορία στο σχολικό περιβάλλον και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με σχολεία της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας. Η κύρια ιδέα του βασίστηκε στις αρχές του New European Bauhaus, που αντιλαμβάνεται την αειφορία ως έναν ευρύτερο όρο που περιλαμβάνει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τον πολιτιστικό και αισθητικό εμπλουτισμό και την συμπερίληψη. Το έργο επεδίωκε να μυήσει τους μαθητές στις αρχές της βιωσιμότητας, να τους ευαισθητοποιήσει, να τους παρακινήσει να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στο σχολικό περιβάλλον και να τους εμπνεύσει να γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες του κόσμου στην ενήλικη ζωή τους.