Εκδόσεις

Τα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη εντάσσουν στην εκπαιδευτική τους προσπάθεια την έκδοση βοηθητικών εγχειριδίων για όλες τις τάξεις. Τα εγχειρίδια αυτά παρουσιάζουν τη διδασκόμενη ύλη με τρόπο ευχάριστο και εύληπτο, εμπλουτίζοντας τη διδασκαλία με συμπληρωματικές ασκήσεις, λειτουργικότερη οργάνωση της θεωρίας  και επαναληπτικές ενότητες. Δεν αντικαθιστούν τα επίσημα βιβλία του ΙΤΥΕ αλλά επιδιώκουν να ενισχύσουν τους  μαθητές προκειμένου να κατανοούν σε βάθος και να αφομοιώνουν το γνωστικό αντικείμενο. Με τον τρόπο αυτό εξασκούνται στις διδαχθείσες ενότητες και ελέγχουν παράλληλα την γνωστική τους επάρκεια, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ανάγκες της τάξης τους.

Τόσο τα βιβλία του σχολείου μας όσο και τα βιβλία του Υπουργείου υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στην ενότητα “Εκπαιδευτικό Υλικό” της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.