Ένδυση

Στα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου μας φορούν σε καθημερινή βάση αλλά και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και εξορμήσεις, την καθορισμένη αθλητική ενδυμασία με τα διακριτικά των Εκπαιδευτηρίων.

Η καθιέρωση της καθημερινής σχολικής στολής για τους μαθητές των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη συναρτάται με τις εξής παιδαγωγικές παραδοχές:

  • Εξαλείφει πάσης φύσεως διακρίσεις.
  • Εξασφαλίζει τον έλεγχο και την ασφάλεια.
  • Καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα, τον σεβασμό και την ισότητα.
  • Εστιάζει την προσοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης και έτσι βελτιώνεται η επίδοσή τους.
  • Αυξάνει τη σχολική υπερηφάνεια και την ενότητα των μαθητών.
  • Ανταποκρίνεται στο πνεύμα οικονομίας, που επιβάλλει η εποχή μας.