Μεταφορά

Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η καθημερινή ασφαλής μετακίνηση των μαθητών μας. Η μετακίνηση των παιδιών μας πραγματοποιείται καθημερινά με πρωινά, μεσημεριανά και απογευματινά δρομολόγια ανάλογα με το πρόγραμμα του κάθε μαθητή. Αδιαμφισβήτητος είναι ο σχολαστικός και συστηματικός έλεγχος που διενεργείται και εφαρμόζεται στη συντήρηση των σχολικών λεωφορείων. Το Γραφείο Κίνησης του Σχολείου μας έχει ως μέλημα να επιτυγχάνει τη βέλτιστη χρονική διάρκεια των δρομολογίων. Τα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων μας καλύπτουν αρκετά μεγάλο μέρος των αστικών περιοχών της Ναυπάκτου, της Πάτρας και του Μεσολογγίου, ακολουθώντας κεντρικούς άξονες διαδρομής. Για τις περιοχές που δεν ανήκουν στο δίκτυο μεταφοράς, προηγείται συνεννόηση με τους γονείς για το σημείο παραλαβής και παράδοσης των μαθητών/τριών από την πλησιέστερη κεντρική στάση που θα ορίσει ο υπεύθυνος του Γραφείου Κίνησης.