Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός​

Στα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος. Στόχος είναι η σωστή στήριξη και η ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών αρχικά στην επιλογή κλάδου σπουδών  αλλά και επαγγελματικής κατάρτισης αργότερα. Το τρίπτυχο πάνω στο οποίο έχει δομηθεί η φιλοσοφία των υπηρεσιών Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι:

 • Αναγνώριση των κλίσεων των μαθητών
 • Πληροφόρηση
 • Συμβουλευτική

Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής βασίζονται σε μια εξελικτική και πολυδιάστατη προσέγγιση και ανανεώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις νέες τάσεις. Στο πλαίσιο αυτό ομάδα εκπαιδευτικών και ερευνητών του σχολείου σχεδιάζει μεθοδικά και συστηματικά βιωματικές και διαθεματικές δράσεις, που προσφέρουν στους μαθητές όσο γίνεται περισσότερα ερεθίσματα,βοηθώντας στην αυτογνωσία τους και στις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές τους. Με γνώμονα αυτό,  επιδιώκεται οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους, θέτοντας σταδιακά στόχους και σχεδιάζοντας τη σταδιοδρομία τους βήμα βήμα.

Έτσι, στην Α΄ Λυκείου υλοποιούνται εξειδικευμένα προγράμματα ανίχνευσης επαγγελματικών τάσεων και δυνατοτήτων στη βάση των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (soft skills training), στη Β΄ Λυκείου διενεργείται Πρόγραμμα Εντοπισμού Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, υποστηρίζοντας τους μαθητές στις καθοριστικές αποφάσεις που καλούνται να λάβουν εν όψει της Γ΄ Λυκείου. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η χαρτογράφηση των προσωπικών τους ενδιαφερόντων και η κάλυψη πληροφοριακών κενών όπως το Εκπαιδευτικό Σύστημα Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, τα Προγράμματα Σπουδών των Σχολών του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Χάρτη & τη Συμβατότητά τους με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις προτιμήσεις τους, τον Κόσμο της Αγοράς Εργασίας και των Προοπτικών Απασχόλησης.

 

Για κάθε μαθητή του Λυκείου ορίζεται ένας Καθηγητής – Σύμβουλος, ο οποίος με ενισχυμένο το ψυχοπαιδαγωγικό του ρόλο αναλαμβάνει να παρακολουθεί την ακαδημαϊκή και παιδαγωγική πορεία του. Παράλληλα, σε συνεργασία με τη συνεργάτιδα Ψυχολόγο των Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη, προσφέρονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται πτυχών της σχολικής ζωής των μαθητών μας.  Έμπρακτα λοιπόν, οι μαθητές της Α΄ Λυκείου παρωθούνται να αποκτούν σταδιακά μια ευρύτερη γνώση των δεξιοτήτων τους και των στρατηγικών στη λήψη αποφάσεων, καθώς και μια κριτική στάση στη σύνθετη πληροφόρηση που δέχονται. Στη Β΄ & Γ΄ Λυκείου με την ανάπτυξη ειδικών στρατηγικών, οι μαθητές διευκολύνονται στη λήψη απόφασης, ώστε οι προσωπικοί τους στόχοι να γίνουν πιο συγκεκριμένοι σύμφωνα με τις προσωπικές τους δεσμεύσεις, την ενεργητική τους στάση στα μηνύματα που δέχονται και τις ταχύρρυθμες εξελίξεις στους διάφορους επαγγελματικούς τομείς. Για τον λόγο αυτό υλοποιούνται:

 • Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας
 • Προγράμματα Αξιολόγησης των Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και Προτιμήσεων (testing) των μαθητών
 • Ενημερωτικές επισκέψεις σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και επαγγελματικούς χώρους
 • Ειδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που εξοικειώνουν τους μαθητές με την Οικονομία, την Επιχειρηματικότητα, την Αγορά Εργασίας, την έννοια της Κοινωνικής Ευθύνης, της Πράσινης Ανάπτυξης, με στρατηγικές επίλυσης προβλήματος, την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, την ανάληψη ρόλων ευθύνης, την αυτομέριμνα κ.ά.
 • «Ημέρες Σταδιοδρομίας» (Job Orientation Days), κατά τις οποίες καλούνται στο σχολείο επαγγελματίες εγνωσμένης αξίας από τον χώρο της Εργασίας, των Επιστημών, των Τεχνών, του Αθλητισμού και των Γραμμάτων, προκειμένου να ενημερώσουν τους μαθητές, να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους και να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές επιλογές που ανοίγονται μπροστά τους.
 • Προγράμματα «Επιχειρηματικότητας» που τους εξοικειώνουν με την οικονομία της αγοράς και την έννοια του «επιχειρείν»
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε έντυπο και ψηφιακό πληροφοριακό υλικό (οδηγοί σπουδών, επαγγελματικές μονογραφίες κ.λ.π) στη Βιβλιοθήκη του σχολείου
 • Ενημερωτικές δράσεις στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Γονέων προκειμένου οι γονείς/κηδεμόνες να υποστηρίξουν γόνιμα τα παιδιά τους στο δρόμο της αυτογνωσίας και των επαγγελματικών τους επιλογών.