Υψώνουμε φωνή ενάντια στην Βία

Δεν ήταν ένα απλό παιδί ή ένα απλό όνομα.

Δεν ήταν ένα απλό περιστατικό ομαδικής βίας.

Ήταν Βία.

Τα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη τοποθετούν τον Άλκη σε κάθε σχολική αίθουσα,

εκεί όπου αξίζει να υπάρχει,

ως ένδειξη κατακραυγής της οποιασδήποτε μορφής βίας από όπου κι αν προέρχεται.

Για εμάς η Βία δεν έχει θέση στην κοινωνία, στο σχολείο.

Ο αθλητισμός είναι υγεία, χαρά διασκέδαση κοινωνικοποίηση, ευγενής άμιλλα.

Υψώνουμε φωνή ενάντια στην Βία.